Förpackningsdag – en workshop för dig som vill utveckla din livsmedelsförpackning

Nu erbjuder Livsmedelsacceleratorn en förpackningsdag för livsmedelsföretag där några av Sveriges främsta förpackningsexperter har samlats för att guida dig till lämpliga materialval. Föreläsningar kommer varvas med coachning där du får chans att arbeta med dina nuvarande eller potentiella livsmedelsförpackningar. När:1 juni torsdag kl 09.00 -16.00 (inkl lunch) Var: Frans Perssons väg 6, Göteborg Anmälan: Senast… Read more »

Läs mer...

Frukostwebbinarium om marknadsförståelse

Behöver du insikter kring de förändrade förutsättningarna på marknaden som råder i dag och tips på hur du kan öka din försäljning? Den 25 april är du välkommen till ett frukostwebbinarium där vi lyfter utmaningar kring försäljning av lokala produkter idag när fokus ligger på lågt pris, hur du bättre kan förstå marknaden och driva… Read more »

Läs mer...

Utveckla ditt landsbygdsföretag och skapa nya affärsmöjligheter

Välkommen till en dag fylld med spännande föreläsningar om sådant som du som landsbygdsföretagare kan behöva för att utveckla din verksamhet och skapa nya affärsmöjligheter. Dagen arrangeras på Hornborgasjön Naturum och det ingår även en guidad vandring på plats. Under dagen kommer du att få träffa fyra rådgivare från Länsstyrelsens landsbygdsavdelning. Under dagen får du… Read more »

Läs mer...

Alternativa korta matkanaler OST – URSPRUNGSMÄRKNING

HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Den lokala maten är fortsatt en stark trend, och det behövs hitta enklare lönsamma handelsvägar när man som lokal livsmedelsproducent vill skala upp sin verksamhet. Vill du veta hur en vilthanteringsanläggning fungerar? På Naturbruksskolan… Read more »

Läs mer...

Alternativa korta matkanaler – VILTMAT

HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Den lokala maten är fortsatt en stark trend, och det behövs hitta enklare lönsamma handelsvägar när man som lokal livsmedelsproducent vill skala upp sin verksamhet. Vill du veta hur en vilthanteringsanläggning fungerar? På Naturbruksskolan… Read more »

Läs mer...

Alternativa korta matkanaler OST – URSPRUNGSMÄRKNING

UNGSMÄRKNING HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Den lokala maten är fortsatt en stark trend, och det behövs hitta enklare lönsamma handelsvägar när man som lokal livsmedelsproducent vill skala upp sin verksamhet. Kerstin Johansson jobbar på ysteriet vid Almnäs Bruk…. Read more »

Läs mer...

Alternativa korta matkanaler – ANDELSJORDBRUK

SJORDBRUK HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Den lokala maten är fortsatt en stark trend, och det behövs hitta enklare lönsamma handelsvägar när man som lokal livsmedelsproducent vill skala upp sin verksamhet. Är du intresserad av andelsjordbruk som handelsväg? På… Read more »

Läs mer...

Alternativa korta matkanaler – GRÖNA PROTEINER

HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Den lokala maten är fortsatt en stark trend, och det behövs hitta enklare lönsamma handelsvägar när man som lokal livsmedelsproducent vill skala upp sin verksamhet. På plats på Naturbruksskolan Sötåsen får du chans att… Read more »

Läs mer...

Alternativa korta matkanaler – ÄGG OCH MEJERI

HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär. Även om effekten av pandemin varit gynnsam, den lokala maten är fortsatt en stark trend, har det inte… Read more »

Läs mer...

Alternativa korta matkanaler – VILTMAT

HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär. Även om effekten av pandemin varit gynnsam, den lokala maten är fortsatt en stark trend, har det inte… Read more »

Läs mer...

Bakteriefloran ger osten unik identitet

INSPIRATIONSTRÄFF OM BAKTERIKULTURER OCH BRUKSSYRA I OSTTILLVERKNING Samarrangörer: Lokalproducerat i Väst, Skara kommun. Vi besöker Ostmässan i Skara. Evenemanget är en del av SLU Skara Smedjeveckan. I takt med att vi fått ett ökat antal gårdsmejerier ökar intresset att lära sig odla sin egen starterkultur. Dessa fungerar ofta väl för att starta igång nedbrytningsprocessen, men… Read more »

Läs mer...

Ny standard för ökad köttkvalitet på nöt- och lammkött

MEAT STANDARD SWEDEN KOMPLETTERAR NUVARANDE EUROPKLASSIFICERING Samarrangörer: SLU, Svenska Köttföretagen. Evenemanget är en del av SLU Skara Smedjeveckan. I början av året publicerades en ny standard för svenskt lammkött där fokus är att ge konkreta råd om hur vi genom värdekedjan ökar ätkvaliteten på lammkött. Parallellt pågår just nu ett liknande arbete för det svenska… Read more »

Läs mer...

Gröna Möten: Virtuella stängsel för mer flexibel betesdrift

DIGITAL WORKSHOP OM MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED TEKNIKEN Intresset för virtuella stängsel i Sverige blir allt större. I dagsläget är tekniken inte tillåten i Sverige. RISE Jordbruk och trädgård och Gröna Möten bjuder därför in till en digital dag om virtuella stängsel. Lär dig mer om dess användningsområden samt teknikens för- och nackdelar. Under dagen… Read more »

Läs mer...

Gröna Möten: Så hanterar du rotgall och frilevande nematoder i odling av rotfrukter

ÖKA DIN KUNSKAP OM STRATEGIER FÖR SANERING OCH SORTVAL Efterfrågan på svenska rotfrukter och potatis är stor. Det finns utrymme för fler odlare i Västra Götaland och Halland. Trädgårdsnäringen har haft en positiv utveckling även under pandemin visar statistik som LRF tagit fram i sitt näringslivsindex. Odling av potatis och andra rotfrukter står samtidigt inför… Read more »

Läs mer...

Gröna Möten WEBINARIUM 2-3 MARS Gödsel som råvara för ökad regional biogasproduktion

WEBINARIUM RIKTAT TILL KÖTT- OCH MJÖLKPRODUCENTER 2 MARS WEBINARIUM RIKTAT TILL GRISPRODUCENTER 3 MARS Flera positiva initiativ görs för att öka lokalt producerad bioenergi. Agroväst Gröna Möten bjuder in till dialog utifrån ett av dessa initiativ som drivs av Götene biogas ekonomisk förening. I Götene pågår nu detaljplaneringen för en större biogasanläggning med stallgödsel som… Read more »

Läs mer...

Odlingsförutsättningar för god bagerikvalitet i kulturspannmål

STUDIEBESÖK MED FÖREDRAG PÅ DEGEBERG I LIDKÖPING Många småskaliga bagerier väljer kulturspannmål och efterfrågan på regionalt odlade råvaror till västsvenska bagerier ökar. I takt med ökad kunskap både hos bagare och konsumenter lyfts kvarnteknik fram som väsentligt för bagerikvaliteten. Gården Degeberg i Lidköping har under 2020 investerat och byggt ny anläggning för malning med både… Read more »

Läs mer...

Framtidens hållbara livsmedelsförpackningar – studiebesök med föredrag på Material ConneXion i Skövde

Det är viktigt att noggrant välja inte bara förpackning utifrån butikskommunikation och produktsäkerhet. Hållbarhetsperspektivet där hänsyn tas till klimat- och miljöpåverkan genom värdekedjan är allt oftare högt prioriterat hos livsmedelsproducenters kunder och konsumenter. Detta är en utmaning för småskalig livsmedelsproduktion som står inför en uppskalning när efterfrågan ökar på regionalt producerade livsmedel. Gröna Möten bjuder… Read more »

Läs mer...

Soil food webb

STUDIEBESÖK MED UTOMHUS-FÖRELÄSNING PÅ BORRABO PERMAKULTUR Mikrolivet i jorden har stor betydelse för hur du bygger upp en god, fruktsam jord som håller borta skadedjur och oönskade bakterier. Större fokus på det som händer under jorden ger dig också bättre förutsättningar att klara tider av torka och översvämningar i dina odlingar. Du som är yrkesverksam… Read more »

Läs mer...

Ge din produkt rätt känsla – Hur butiks- och mässkommunikation ökar kundintresse och stärker dina mervärden

Vem skapar egentligen produktvärdet och hur kan du som småskalig producent rusta dig för att möta konkurrensen i butik och på matmässor? Det sätt du kommunicerar ditt företag och produkter har betydelse i din tillväxtprocess. I samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö arrangerar Gröna Möten tillsammans med Lokalproducerat i Väst ett seminarium där vi konkretiserar teorierna… Read more »

Läs mer...

Är du intresserad av Framtidens Hållbara Måltider och att underlätta för konsumenter att göra hållbara matval?

Vi som arbetar med mat har ett ansvar och en möjlighet att underlätta för att välja miljöklokt. Vill du som erbjuder konsumenter olika måltidslösningar vara med att påverka och skynda på omställningen? Välkommen till en seminariedag som RISE anordnar inom Hållbar livsmedelskonsumtion den 9 december i Göteborg. Under dagen presenteras aktuell forskning samt exempel på… Read more »

Läs mer...

Det digitala djuret

– HUR KAN DIGITAL TEKNIK ÖKA DJURVÄLFÄRD OCH HÄLSA? På digitaliseringens motorväg genom jordbrukslandskapet ser vi hur systemen blir alltmer komplexa, allt intelligentare i takt med att insamlad data används för att ge indikationer på åtgärder på individnivå. Hur ska man som enskild företagare kunna välja rätt teknikstöd och hur säkerställer man att det ger… Read more »

Läs mer...

Det är dags att skala upp

ÖKA EFFEKTIVITET OCH LÖNSAMHET NÄR DU TAR NÄSTA STEG SOM LIVSMEDELSPRODUCENT Lokalproducerat i Väst tillsammans med Agroväst bjuder in till ett seminarium riktat till småskaliga livsmedelsproducenter med intresse av att öka effektivitet och lönsamhet genom att öka produktionsvolymen. Vi vänder oss till dig som redan idag driver verksamhet inom förädlingsledet. Detta är ett samarrangemang med Gröna… Read more »

Läs mer...

Maskin- och redskapsdag för rationell odling av ekologiska grönsaker på friland

Välkommen till en kostnadsfri demonstrations- och erfarenhetsdag för etablerade och blivande ekologiska grönsaksodlare. Visning i fält där vi demokör mindre maskiner och redskap för bäddberedning, plantering, sådd, ogräshantering, upptagare, samt visar tvätt, bevattningssystem och bra handredskap mm. Rådgivare, utställare och etablerade grönsaksodlare finns på plats. Utställare: Semenco, Olssons Frö, Marpo System AB, Svea Redskap, Knalten,… Read more »

Läs mer...

Öka ditt genomslag på den regionala marknaden

HUR STÄRKER DU DIN KONKURRENSKRAFT GENOM EFFEKTIV MARKNADSFÖRING Den växande efterfrågan på lokal mat med känt ursprung och hög kvalitet skapar nya affärsmöjligheter för regionala livsmedelsproducenter. En ökad förädlingsgrad och insatser för att minska antalet mellanhänder bidrar till en stärkt lönsamhet. Men hur ser du till att sticka ut i ett växande sortiment av lokala… Read more »

Läs mer...

Hur kan vi gå mer i takt med kundernas efterfrågan?

Bild: iStock

Om konsumenters syn på nöt- och lammköttskvalitet Med färska siffror på minskad köttkonsumtion blir det än viktigare att kunna leverera den köttkvalitet som kunder och konsumenter förväntar sig. För att det ska vara ekonomiskt hållbart för uppfödare att satsa på diversifierad köttkvalitet krävs affärsmodeller som stödjer detta genom hela kedjan. Ökade krav ställs på produktionssystemet… Read more »

Läs mer...

Det digitala djuret II – Hur skapar vi en effektiv och konsumentdriven köttproduktion

Bild: AgroVäst

Det digitala djuret Under våren arrangeras en seminarieserie kallat ”Det digitala djuret” i tre delar på olika platser i Västra Götaland. Det andra seminariet har fokus på köttkvalitet med föredrag från forskarkompetens från Aarhus Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet samt presentationer av digitala lösningar kopplat till köttkvalitet. Den gällande europeiska standarden för klassificeringen av slaktkroppar (EUROP)… Read more »

Läs mer...

Aktuell forskning för en hållbar mjölk- och nötköttsproduktion

RAPPORT FRÅN PÅGÅENDE PROJEKT MED KOPPLING TILL SJUHÄRAD Vi behöver lära mer av varandra, hitta nya samverkansformer för att senaste forskning ska göra mesta möjliga nytta inom lantbruksnäringen. Det behövs också en aktiv dialog med viktiga aktörer som arbetar med landsbygds- och miljöutvecklingsfrågor lokalt. Var med och bygg de så viktiga nätverken där vi kan… Read more »

Läs mer...

Handelsvägar för småskaliga och lokala producenter

HUR ANPASSAR DU DITT SORTIMENT TILL OLIKA KUNDSEGMENT OCH HANDELSKEDJOR Alltfler uppskattar den lokala maten, både bland konsumenter och inom restaurangnäringen. Det finns ingen affärsmodell som fungerar för all småskalig livsmedelsproduktion utan det gäller att hitta den modell som passar producenter och kunder i deras lokala sammanhang. Är du småskalig producent och går i tankar… Read more »

Läs mer...

Hur möter vi ökad efterfrågan på västsvenska grönsaker?

Med ett ökat intresse både för regional mat och med fokus på hälsosam kost finns det nya förutsättningar för att investera i ökad växthusodling. Agroväst program Tillväxt Trädgård Väst bjuder in till en inspirationsdag för företagare intresserade av växthusodling. Seminariedagen kostar 150: -/person exkl moms och betalas på plats. Föranmälan krävs. Senast 28 oktober 2018… Read more »

Läs mer...

Kulturvetesorter för ekologisk odling

OM SKILLNADER OCH BAKEGENSKAPER Lokalproducerat i Väst tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna och Allkorn bjuder in till ett seminarium riktat till bagerier och intresserade primärproducenter med fokus på kulturvetesorter och ekologisk spannmålsodling.

Läs mer...

Kulturvetesorter för ekologisk odling

Lokalproducerat i Väst tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna och Allkorn bjuder in till ett seminarium riktat till bagerier och intresserade primärproducenter med fokus på kulturvetesorter och ekologisk spannmålsodling. Detta är ett samarrangemang med Gröna Möten och görs inom ramen för Interreg NSR-projektet REFRAME. Enklare förtäring ingår. Anmäl dig via evenemanget nedan senast 21-10-2018. Vid frågor  kontakt Ulrika… Read more »

Läs mer...

Planeringsverktyg för en effektiv odling – Gröna möten Sjuhärad

Hur kan Lean Management och 5S frigöra tid för utveckling? Att ta nästa steg i att utveckla odlingsverksamheten för att kunna ta ut en rimlig lön eller satsa på en anställning är utmanande. Hur frigör man tiden för en nysatsning, nyanställning? Möt Jonas Ringqvist, Bossgården Tidaholm som har använt sig av verktygen inom Lean Management…. Read more »

Läs mer...

Hur bedömer man köttkvalitet på nöt och lamm i Australien?

I samverkan med Gröna Möten arrangerar SLU, Skara en populärvetenskaplig cafékväll där vi får lyssna till forskningsledare Dr Aarti Tobin från CSIRO, Australien. Med vilka parametrar styr man där idag sin köttproduktion och vilken forskning ligger bakom? Var med och diskutera! Seminariet ingår som en del i Smedjeveckan i Skara och är kostnadsfritt. Vi bjuder… Read more »

Läs mer...

12% protein som krav i bagerivetemjöl

VAD SÄGER PROTEINHALTEN OSS OM RÅVARANS BAKEGENSKAPER? Det är först när vetet når bagaren som vi vet om råvaran håller rätt bagerikvalitet eller inte. Mycket händer på vägen dit, alltifrån sortval, odling, torkning och malning. Hur säkerställer vi vetets bakkvalitet med dagens analysmetoder och vad betyder målvärdet 12% proteinhalt i degtrågen? Lyssna till Eva Johansson,… Read more »

Läs mer...